PUBLIKACJE

Organizatorzy konferencji zachęcają Autorów prezentacji lub posterów do złożenia ich     w formie artykułów w wymienionych poniżej czasopismach. Wszystkie artykuły będą podlegały standardowej procedurze recenzyjnej danego czasopisma.

  • Acta Universitatis Lodzensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica – 8 pkt,              j. polski i angielski
  • Geodesy and Cartography – 13 pkt, j. angielski
  • Geographia Polonica – 15 pkt, j. angielski (British English)
  • Roczniki Geomatyki – 10 pkt, j. polski
  • Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn – 11 pkt,               j. angielski
  • Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum – 9 pkt, j. polski i angielski
  • Miscellanea Geographica- 15 pkt, j. angielski
  • Prace i Studia Geograficzne- 8 pkt