POPRZEDNIE EDYCJE

8-10 czerwca 2016

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Uniwersytet Warszawski

GIS w Nauce 2016

1-3 czerwca 2015
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

2015

23-25 czerwca 2014
Uniwersytet Gdański

2014DSCN4749

24-26 czerwca 2013
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

4-5 czerwca 2012
Uniwersytet Łódzki