KOMITETY

Komitet Naukowy

Dr hab. Jarosław Chormański (SGGW, Warszawa)

Dr Leszek Gawrysiak (UMCS, Lublin)

Prof. nzw. dr hab. Dariusz Gotlib (PW, Warszawa)

Prof. nzw. dr hab. Iwona Jażdżewska (UŁ, Łódź)

Prof. nzw. dr hab. Jacek Kozak (UJ, Kraków)

Prof. nzw. dr hab. Elżbieta Lewandowicz (UWM, Olsztyn)

Prof. nzw. dr hab. Bogumił Szady (KUL, Lublin)

Prof. nzw. dr hab. Jacek Urbański (UG, Gdańsk)

Prof. nzw. dr hab. Piotr Werner (UW, Warszawa)

Dr hab. Bogdan Zagajewski (UW, Warszawa)

Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Zwoliński (UAM, Poznań)

 

Komitet Organizacyjny 

Dr inż. Kamil Kowalczyk – przewodniczący

Mgr Wiktoria Karol-Pichola – sekretarz

Dr inż. Krzysztof Bojarowski – warsztaty

Dr inż. Monika Biryło – streszczenia referatów

Dr inż. Renata Jędryczka

Dr hab. inż. Jacek Rapiński

Dr hab. inż. Adam Senetra

Dr inż. Anna Kowalczyk

Dr inż. Agnieszka Dawidowicz

Dr inż. Karol Szuniewicz

Dr inż. Katarzyna Pawlewicz

Dr inż. Iwona Cieślak

Dr inż. Michał Bednarczyk

Dr inż. Bogdan Wolak

Dr inż. Kamilla Górska-Koplińska

Dr inż. Marek Ogryzek

Mgr inż. Monika Wasilewicz-Pszczółkowska

Mgr inż. Michał Ogrodniczak

Mgr inż. Ewa Solanowska-Ratajczak

Inż. Marek Klimkowski

Studenci Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie

Studenci Koła Naukowego Analiz Przestrzennych „Geo-GIS” UWM w Olsztynie

Studenci Koła Naukowego Geodetów „SCITUS” UWM w Olsztynie