VI KONFERENCJA GIS W NAUCE

Szanowni Państwo

Drodzy Uczestnicy VI Ogólnopolskiej Konferencji „GIS w Nauce”

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego VI konferencji GIS w Nauce, pragnę podziękować wszystkim aktywnym uczestnikom konferencji za cenny wkład naukowy i osobisty jaki włożyliście w trakcie tych trzech dni. Mam nadzieję, że pobyt w Olsztynie był dla Państwa udany i chętnie powrócicie na ZIEMIĘ WARMIŃSKĄ przy okazji innych konferencji naukowych. Dziękuję także Komitetowi Naukowemu, który włożył mnóstwo energii w niełatwą ocenę merytoryczną prezentowanych referatów. Gratuluję laureatom i osobom wyróżnionym. Dziękuję sponsorom za wsparcie finansowe i merytoryczne konferencji oraz aktywny udział w sesjach referatowych i warsztatach.

Dziękuję także Komitetowi Organizacyjnemu, za niesamowity wkład energii w to, aby przygotować organizacyjnie przebieg konferencji.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Kamil Kowalczyk

 

Zgodnie z ustaleniami Komitetu Naukowego informujemy, że kolejna VII konferencja `GIS w Nauce` w 2018 roku odbędzie się w Krakowie.

ORGANIZATORZY

SPONSORZY